Odliczenia i ulgi za PIT 2018/2019

Sprawdź, jakie przysługują ci ulgi i odliczenia, by zapłacić jak najmniejszy podatek w rozliczeniu z fiskusem w PIT 2019.

Im bliżej terminu rozliczenia się z urzędem skarbowych za 2018 rok, tym częściej każdy z podatników bombardowany jest hasłami, jak: PIT -37,  rozlicz PIT przez internet, kwota wolna od podatku czy jak rozliczyć PIT online.  Warto z tych informacji skorzystać, by zaoszczędzić na rozliczeniu z fiskusem.

 

Ulga na dzieci- jakiej wysokości

Jedną z najważniejszych ulg jest ulga prorodzinna.  Rodzice małoletnich dzieci wypełniając PIT- 37 powinni pamiętać o tej uldze od podatku. Co ważne, ulgi od podatku przysługują na każde dziecko, o ile spełnione zostanie kryterium dochodowe. Małżeństwo może skorzystać z ulgi podatkowej na dzieci jeśli ich dochód roczny nie przekracza łącznie sumy 112 tys. złotych.  Zaś w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko progiem jest dochód w wysokości 56 tys. złotych.  Jeśli rodzice spełniają te kryteria to w deklaracji PIT 2019  mogą odliczyć następujące kwoty:

 • do 1112,04 zł na jedno dziecko
 • 1112, 04 także na drugie dziecko
 • do 2000,04 na trzecie dziecko
 • odraz do 2700,00 rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka

Należy pamiętać również o ulgach z tytułu  zapłaconych składek ZUS, składek na indywidualne konto zabezpieczenia społecznego (IKZE) i składek na ubezpieczenia zdrowotne, ale jedynie w wysokości 7,75 proc. podstawy a nie 9 proc., które podatnicy rzeczywiście płacą.

 

Ulgi podatkowe za PIT2019

Od PIT-37 odpisać możemy:

 • Koszty leków – możemy odliczyć kwotę, jaką miesięcznie przeznaczaliśmy na zakup leków pomniejszoną o 100 złotych. Do tego konieczne jest potwierdzenie wydatku, czyli wykazanie kiedy i gdzie kupiliśmy lek, kto musi go przyjmować i w jakich dawkach oraz potwierdzenie konieczności stosowania tego leku wydawane przez lekarza.
 • Ulga na sprzęt rehabilitacyjny –konieczne jest udokumentowanie wydatków. Dodatkowo konieczne jest przedłożenie razem z PIT-37 orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Ulga na samochód- maksymalnie do kwoty 2280 zł. Wraz z PIT-37 należy przedłożyć akt własności lub współwłasności. Dodatkowy warunek to orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Darowizny –na organizację społeczną czy też na rzecz Kościoła. Darowiznę należy udokumentować a kwota ulgi łącznie nie może być wyższa niż 6 procent dochodu podatnika.
 • Krwiodawstwo – możemy skorzystać z ulg podatkowej z tytułu oddawania krwi. Potrzebne jest jedynie potwierdzenie ze stacji krwiodawstwa. Poza tym, krwiodawstwo łączy się z darowiznami i odpis nie może być większy niż w sumie 6 proc. dochodu.
 • Odpisać możemy również koszty internetu, ale jedynie rzeczywiście poniesione koszty do kwoty 760 zł i jedynie w dwóch następujących po sobie latach.
 • Przedsiębiorcy mogą odpisać od podatku koszty poniesione na rozwój i badania. Jednak nie więcej niż 30-50 proc. przy czym potrzebna jest skrupulatna ewidencja i udokumentowanie wydatków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *