Dochody zwolnione z podatku – zobacz, czego nie musisz wykazywać w zeznaniu PIT

pit-rozliczenia-ulgi

Polskie prawo podatkowe wymienia ponad 100 przypadków, w których uzyskane dochody nie podlegają obowiązkowi wykazywania ich w zeznaniach PIT. Są to tak zwane dochody zwolnione z podatku. Poniżej znajduje się kilka popularnych przykładów takich właśnie dochodów. Zobacz, czy uzyskiwane przez Ciebie dochody, znajdują się na tej liście.

Dochody zwolnione z podatku – podstawowe informacje

Dokładne informacje na temat dochodów, których nie trzeba wykazywać w zeznaniu rocznym PIT, znajdują się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konkretnie w 21 artykule tej ustawy są zawarte ich opisy i wyszczególniona jest lista wyliczająca, jakie dochody zwolnione z podatku obowiązują w Polskim prawie podatkowym, w danym roku. Jeśli Twoje dochody znajdują się na tej liście, pamiętaj, nie musisz się z nich rozliczać, wypełniając PIT.

Dochody zwolnione z podatku związane z nieruchomościami

Uzyskujesz dochody związane z posiadaniem, sprzedażą lub wynajmem nieruchomości? Oto przypadki, w których nie są one opodatkowane:

 • gdy pochodzą z dodatku mieszkaniowego,
 • są uzyskiwane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych na terenach wiejskich, pod warunkiem, że liczba pokoi nie przekracza pięciu. Tutaj również uwzględniane są dochody zwolnione z podatku, uzyskane z wyżywienia dla gości,
 • gdy dochód pochodzi ze sprzedaży nieruchomości (części lub całości), które stanowiły część gospodarstwa rolnego. W tym przypadku należy jednak pamiętać, że przychody uzyskane z tytułu sprzedaży gruntów rolnych, które w wyniku transakcji przestały mieć charakter rolny, podlegają opodatkowaniu,
 • gdy zostały uzyskane z tytułu wynajmu składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podatnika.

Nieopodatkowane dochody o charakterze socjalnym

Pobierasz zasiłki, dodatki lub inne świadczenia? Zobacz, które z nich to dochody zwolnione z podatku:

 • zasiłki poporodowe,
 • dodatki rodzinne,
 • dodatki pielęgnacyjne,
 • dodatki dla sierot zupełnych,
 • świadczenia pochodzące z pomocy społecznej,
 • zasiłek do opiekunów,
 • alimenty przyznawane na dzieci do 25 roku życia, lub dzieci pobierające zasiłek pielęgnacyjny albo rentę socjalną (będące w różnym wieku) lub – w innych przypadkach – na osoby, otrzymujące miesięcznie alimenty nieprzekraczające kwoty 700 zł.

Dochody zwolnione z podatku pochodzące z innych, popularnych źródeł

Wielu polskich podatników uzyskuje dochody zwolnione z podatku pochodzące z innych, często nietypowych źródeł. Czasem są to wpływy jednorazowe np. wygrana nieprzekraczająca wartości 760 zł. Takiej nagrody nie trzeba wykazywać w zeznaniu rocznym PIT. Kolejnym przypadkiem jest wypłata środków z IKE. Gdy są one przechowywane na jednym koncie, są to dochody zwolnione z podatku, a więc nie musisz wykazywać tej kwoty na rocznym zeznaniu PIT.

Nieopodatkowane są także zadośćuczynienia czy odszkodowania, pod warunkiem, że wysokość przyznanej kwoty i zasady jej otrzymania wynikają z odrębnych przepisów albo postanowień układów zbiorowych pracy lub innych zapisów, które oparte są na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów. Warto jednak wiedzieć, że jest kilka wyjątków od tej reguły. Zostały one opisane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wymienione w tekście przykłady stanowią mały wycinek sytuacji, w których podatnik uzyskuje dochody zwolnione z podatku, których nie musi wykazywać w zeznaniu PIT. Warto wiedzieć co należy wpisać do formularza podatkowego, a co nie podlega temu obowiązkowi. Podatniku! W tym celu zapoznaj się z pełną listą znajdującą się w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *