Ordynacja podatkowa – jakie zmiany czekają Cię w 2019 roku?

ordynacja podatkowa rozliczenie

Umorzenie podatku przy niewielkich zaległościach czy szybsza możliwość korekty deklaracji to tylko niektóre zmiany, jakie od 2019 roku wprowadzi nowa ordynacja podatkowa. Nowe przepisy mają nieść ze sobą zakaz orzekania na niekorzyść podatnika i usprawnić ściągalność podatków w Polsce. Zobacz, co zmieni się w prawie podatkowym.

Wznowienie terminu złożenia zeznania

Zmianie ulegnie zasada, zgodnie z którą nie można wznowić terminów materialno-prawnych. Nowa ordynacja podatkowa ma wprowadzić możliwość przywrócenia terminów podatkowych, jeżeli podatnik wykaże, że niezłożenie odpowiedniej deklaracji nastąpiło nie z jego winy. Musi on zobowiązać się do dopełnienia danej czynności. Praktycznie oznacza to, że osoba, która spóźniła się ze złożeniem deklaracji np. z powodu awarii auta czy choroby, będzie mogła to zrobić w późniejszym terminie.

Ordynacja podatkowa – zmiany w umorzeniu podatku przy niewielkich kwotach

Zgodnie z nowymi przepisami, nie ma sensu wszczynać postępowania, gdy zaległość podatkowa nie przekracza 50 zł. W projekcie nowej ordynacji podatkowej zakłada się, że takie sytuacje nie będą rozpatrywane przez urząd, a postępowania w toku będą umarzane. Dotyczyć to będzie zaległości poniżej 50 zł w zakresie:

 • zaniżenia podatku,
 • zwrotu podatku,
 • podatku,
 • straty za okres rozliczeniowy,
 • zawyżenia nadpłaty,
 • nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Zmiany w naliczaniu odsetek za zwłokę

Ustawodawca określił również nowe przepisy, które zakładają sytuację, gdzie odsetki za zwłokę nie będą naliczane. Będzie to dotyczyło m.in. spraw:

 • związanych z popełnionymi w zeznaniu rocznym oczywistymi pomyłkami rachunkowymi, jeśli PIT był złożony poprzez e-deklaracje,
 • gdzie wysokość nie przekracza równowartości 10 zł,
 • dotyczących zawieszenia postępowania z urzędu, licząc od dnia wydania przez organ postanowienia o zawieszeniu postępowania do dnia doręczenia podatnikowi pisma o wznowieniu jego biegu,
 • za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do momentu dostarczenia decyzji z organu I instancji (w sytuacji, gdy decyzja ta nie została dostarczona w ciągu 2 miesięcy od daty rozpoczęcia tego postępowania),
 • dotyczących otrzymania odwołania przez podatnika: za okres od dnia następnego po upływie 14- dniowego terminu do momentu odebrania przez organ odwoławczy tego pisma,
 • za okres zabezpieczenia – od zabezpieczonej kwoty zobowiązania.

Ordynacja podatkowa a możliwość szybszej korekty deklaracji

Nowa ordynacja podatkowa to zmiany obejmujące składanie rocznych deklaracji. Jednym ze znaczących usprawnień jest możliwość szybszej korekty zeznania podatkowego. Jest to możliwe za sprawą zobowiązania urzędów skarbowych do powiadomienia podatnika o zapoznaniu się z materiałem, jaki został zebrany w trakcie postępowania. Dzięki temu osoba zainteresowana nie będzie musiała czekać na decyzję urzędu. Samodzielna korekta PIT skróci czas oczekiwania i ograniczy odpowiedzialność karno-skarbową i odsetki za zwłokę z tego tytułu.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *