Koszty autorskie uzyskania przychodu – sprawdź, co zmienia się w prawie

Styczeń 2018 roku to moment, w którym zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o PIT. W środowisku twórców wzbudziła ona spore poruszenie. Duża część profesji od teraz nie może już rozliczać się z 50% kosztów związanych z prawami autorskimi. Sprawdź, czy koszty autorskie w wysokości 50% dalej Cię dotyczą.

 

Koszty autorskie – rozliczenie uzyskania przychodu

Prawo autorskie to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony niezależnie od wartości i przeznaczenia. Zmiany z 2018 roku znacznie zmniejszyły krąg zawodów, które mogą rozliczyć koszty autorskie.

Ustawa o podatku dochodowym mówi, że prawo do rozliczenia kosztów autorskich z tytułu przychodów twórcy dzieł mogą rozliczyć wtedy, gdy:

 • otrzymali zapłatę za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, przemysłowego, zdobniczego lub znaku towarowego,
 • korzystali z praw autorskich i pokrewnych lub rozporządzają tymi prawami,
 • otrzymali opłatę licencyjną za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, zdobniczego lub przemysłowego, w pierwszym roku licencji od pierwszej jednostki, z która zawarto umowę.

 

Lista działalności uprawnionych do kosztów autorskich – nadchodzące zmiany

Zgodnie ze zmianami z 2018 roku zmienia się limit rozliczania kosztów uzyskanych przychodów. Dotychczasowy próg (42,784 zł) został zwiększony do 85,528 zł. Jest to górna wartość pierwszego przedziału skali podatkowej.

Limit ten obowiązuje koszty autorskie od przychodów uzyskiwanych z następujących działalności:

 • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, instrumentalistyki i wokalistyki,
 • twórczej w zakresie architektury (wnętrz i krajobrazu), inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów i gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, sztuki ludowej i dziennikarstwa,
 • produkcji audialnej i audiowizualnej,
 • publicystycznej,
 • muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej,
 • konserwatorskiej,
 • badawczo rozwojowej, naukowo dydaktycznej i działalności dydaktycznej prowadzonej przez uczelnię.

Koszty autorskie mogą być rozliczane również z umowy o pracę. Potrzebna jest do tego ocena pracodawcy, czy wynagrodzenie należy się za pracę wykonywaną w zakresie wymienionych wyżej profesji.

 

Jak rozliczyć koszty autorskie w PIT?

Koszty autorskie można rozliczyć poprzez PIT-36 lub PIT-37. Zależy to od tego, czy podatnik prowadzi działalność gospodarczą, czy jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Deklarację można złożyć na następujące sposoby:

 • wypełnić ją ręcznie i złożyć w urzędzie skarbowym,
 • wypełnić ją ręcznie i wysłać pocztą do urzędu skarbowego,
 • wypełnić ją za pomocą e-deklaracji – system pokieruje Cię przez następujące kroki, dokona wymaganych obliczeń, a następnie wyśle deklarację do wskazanego urzędu skarbowego. Następnie otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru, co będzie gwarancją dostarczenia zeznania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *