Rozliczanie PIT za granicą – ustal, czy jesteś polskim rezydentem.

Każdy polski rezydent, nawet, jeśli pracuje za granicą, jest zobowiązany do odprowadzania podatku i rozliczania się z urzędem skarbowym w Polsce. Nie należy jednak mylić polskiego rezydenta z polskim obywatelem – to dwa różne pojęcia. Jedna z zasad rozliczania PIT za granicą to przebywanie i praca poza Polską przez konkretną liczbę dni w roku. Zobacz, czy w tym roku podatkowym powinieneś rozliczyć się z polskim urzędem skarbowym i jak to zrobić, jeśli przebywasz za granicą.

 

Sprawdź, czy jesteś polskim rezydentem podatkowym

Przez jakiś czas podczas roku podatkowego pracowałeś poza Polską i nie wiesz, czy obowiązuje Cię rozliczanie PIT za granicą? Pierwsze, co powinieneś ustalić, to to, czy jesteś polskim rezydentem podatkowym. W takim przypadku będziesz mieć obowiązek składania deklaracji podatkowej w kraju. Stanie się to, jeśli:

 • Przebywasz na terytorium Polski dłużej, niż przez 183 dni podczas roku lub
 • Posiadasz na terytorium Polski centrum interesów gospodarczych lub osobistych.

Wystarczy, że spełniasz jedno z tych wymagań, by nie rozliczać PIT za granicą. Również w przypadku, gdy poza krajem przebywasz i pracujesz przez większą część roku, również możesz być uważany za polskiego rezydenta podatkowego, gdy w kraju posiadasz:

 • dzieci lub/i małżonka,
 • nieruchomość,
 • bliskich znajomych,
 • stałe inwestycje.

 

PIT w Polsce wypełnią też nierezydenci

Również w przypadku, gdy nie będziesz zaliczany do polskich rezydentów podatkowych, z niektórych z przychodów mimo wszystko powinieneś rozliczyć się z polskim urzędem skarbowym. Standardowo złożysz PIT, jeżeli w Polsce osiągasz przychody np. z tytułu:

 • wynajmowania nieruchomości,
 • inwestycji,
 • polskich wynagrodzeń.

Podatnik niebędący polskim rezydentem podatkowym może rozliczyć się w Polsce również w przypadku, gdy składa zeznanie wspólnie ze swoim małżonkiem. Musi jednak sprostać pewnym wymaganiom:

 • jedno z małżonków powinno podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczpospolitej Polskiej, a miejscem zamieszkania musi być: państwo członkowskie UE, państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacja Szwajcarska lub,
 • miejscem zamieszkania obu małżonków dla celów podatkowych musi być jeden z krajów UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacja Szwajcarska.

Oprócz tego, wspólne przychody podlegające opodatkowaniu w Polsce obojga małżonków powinny wynosić co najmniej 75% ich całkowitego przychodu w danym roku podatkowym.

 

Prosto rozlicz polski PIT za granicą

Jeżeli mimo tego, że jesteś polskim rezydentem podatkowym, przebywasz poza granicami kraju, to wciąż możesz bez problemu rozliczyć polski PIT za granicą. Standardowym sposobem jest wydrukowanie deklaracji i wypełnienie jej ręcznie, a następnie przesłanie listem poleconym do właściwego urzędu skarbowego. Wadą tej formy jest dłuższe oczekiwanie na zwrot podatku – do czasu rozpatrzenia deklaracji należy dodać czas przesłania pisma.

Szybciej PIT za granicą możesz wypełnić przez program online. Potrzebujesz jedynie podstawowych danych osobowych oraz kwoty przychodu za poprzedni rok podatkowy. Program wskaże Ci, które pola powinieneś uzupełnić i sam wykona obliczenia. Przed przesłaniem zeznania sprawdzi również jego poprawność, a jeśli nie znajdzie żadnych niezgodności – PIT znajdzie się bezpośrednio w kolejce do rozpatrzenia przez urząd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *