Nowa ulga podatkowa za 2019

Nowa ulga podatkowa za 2019 – czy wiesz, co możesz odliczyć od podatku?

Czym jest ulga podatkowa? Jest to zwolnienie, odliczenie lub obniżka wysokości kwoty podatku, którą musisz odprowadzić do Urzędu Skarbowego. O tym, jak zmniejszyć wysokość podatku lub obniżyć podstawę opodatkowania informuje prawo podatkowe. Komu przysługuje taka ulga podatkowa? Mają do niej prawo osoby prowadzące działalność oraz te zatrudnione na etacie. Dowiedz się, z jakich ulg możesz skorzystać i jakie zmiany w prawie podatkowym przyniesie rok 2019.

Co musisz wiedzieć o uldze prorodzinnej?

Jest to rodzaj ulgi przysługujący podatnikom rozliczającym się za pośrednictwem zeznania PIT-36 i PIT-37. Jeżeli rozliczasz się według karty podatkowej czy stawki zryczałtowanej i opodatkowanej podatkiem liniowym, to ta ulga podatkowa Ci nie przysługuje. Jakie jeszcze warunki trzeba spełnić, by cieszyć się ulgą prorodzinną? Mogą z niej skorzystać osoby wychowujące:

  • dziecko niepełnosprawne, które otrzymuje dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • dziecko, które w świetle prawa polskiego nie jest jeszcze pełnoletnie, czyli nie ukończyło 18 roku życia,
  • dziecko, które nie ukończyło 25 roku życia i kontynuuje naukę, a dodatkowo jego dochód roczny nie przekracza kwoty 3098 zł.

Ulga prorodzinna to ulga podatkowa, która przysługuje opiekunom za każdy miesiąc opiekowania się dzieckiem.  Jakie kryteria musi spełniać rodzic? By skorzystać z ulgi prorodzinnej, musi on:

  • sprawować władzę rodzicielską,
  • pełnić funkcje opiekuna prawnego – dotyczy to sytuacji, w której dziecko mieszka ze swoimi opiekunami,
  • sprawować funkcję rodziny zastępczej dla dziecka.

Polskie prawo podatkowe stanowi, że ulga podatkowa na dziecko wynosi 92,67 zł miesięcznie. Taka kwota dotyczy rodziców i opiekunów, którzy są małżeństwem, jeśli ich dochody roczne (dot. roku podatkowego) nie wynoszą więcej niż 112 tys. zł.

Ulga podatkowa – czy można odliczyć koszt używania internetu?

Z ulgi podatkowej na internet możesz skorzystać już podczas wypełniania deklaracji podatkowej dotyczącej 2018 roku. Bardzo ważną informacją w przypadku tej ulgi jest fakt, że możesz ją odliczyć tylko dwa razy, i to w następujących po sobie latach podatkowych. Jakie jeszcze warunki musisz spełnić? Ulga podatkowa na internet dotyczy Cię, jeśli rozliczasz się za pomocą formularzy PIT-36 i PIT-37.

By móc ją odliczyć, musisz do swojego PIT-u dołączyć załącznik z oznaczeniem PIT-O. Taki komplet formularzy rozliczeniowych wystarczy, by został odliczony wydatek poniesiony z tytułu użytkowania internetu w określonym czasie. Ile można wynieść ta ulga podatkowa? Zgodnie z przepisami maksymalne roczne odliczenie nie może przekroczyć kwoty 760 zł.

Nowe zasady ulgi podatkowej na darowiznę

W świetle nowego prawa ulga podatkowa dotyczy trzech rodzajów darowizny:

  • darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego – jakich organizacji dotyczy ta ulga podatkowa, informuje ustawa o działalności pożytku publicznego. Dodatkowo możesz się z niej dowiedzieć, na jakie cele można przekazać datek. By otrzymać ulgę podatkową od darowizny, trzeba udokumentować jej wysokość. Jak to zrobić? Za pomocą potwierdzenia wpłaty na rachunek odbiorcy lub na rachunek inny niż płatniczy,
  • darowizn w postaci krwi – udokumentowane oddanie krwi podlega uldze. Jej wysokość jest ustalana na podstawie przyjętego ekwiwalentu pieniężnego w danym roku. Aktualnie 1 litr krwi wyceniany jest na 130 zł,
  • darowizn na rzecz organizacji religijnej – by móc skorzystać z tej ulgi trzeba posiadać dowód wpłaty lub dowód wpłaty wraz z wartością, gdy darowizna miała postać niepieniężną.

Ulgi podatkowej od darowizny nie można odliczyć od kosztów uzyskania przychodów. Można to wykonać jedynie przy składaniu zeznania rocznego.

Ulga podatkowa za 2019 – co nowego?

Od 2020 roku będzie można skorzystać z nowej ulgi. Dotyczy ona rozliczeń za 2019 rok. Nowa ulga podatkowa odnosi się do efektywnej termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Będzie można ją odliczyć od wydatków poniesionych na ten cel, pod warunkiem, że podatnik jest właścicielem nieruchomości. Maksymalna wartość ulgi podatkowej od termomodernizacji będzie wynosić 53 tysiące, a skorzystać będą mogły z niej osoby rozliczające się zgodnie ze skalą 19% oraz podatnicy płacący podatek ryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *