mały podatnik

Mały podatnik – limity w 2019 roku. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

Ostatnie lata niosły za sobą istotne zmiany w przepisach dla małych podatników. W 2019 roku nastąpią kolejne modyfikacje. Minister Finansów ogłosiła chęć podwyższenia progu małego podatnika CIT i PIT. W przyszłym roku przewidywane są też uproszczenia podatkowe, zgodne z filozofią 3xP, czyli przejrzystego, prostego i przyjaznego dla podatników systemu. Zastanawiasz się w jaki sposób zyska mały podatnik? Limity w 2018 i 2019 roku ulegną zmianie.

Kto może zostać małym podatnikiem?

Status małego podatnika zależy od uzyskanej wysokości rocznego obrotu. Wiąże się on z szeregiem korzyści, takich jak możliwość korzystania z ulg podatkowych czy wyboru sposobu rozliczania podatku VAT. W 2018 rokumałym podatnikiem mogła zostać osoba, która nie przekroczyła wartości sprzedaży o równowartości 1 200 000 euro (łącznie z kwotą podatku).

Udogodnienia dla małych podatników

Mały podatnik może rozliczać się za pomocą:

  • kwartalnego sposobu rozliczania VAT,
  • ogólnych zasad rozliczania VAT,
  • kasowej metody rozliczeń.

Mały podatnik będzie zobowiązany do stosowania powyższej metody przez okres co najmniej jednego roku.

Zastanawiasz się, z jakich udogodnień może skorzystać mały podatnik? Limity dla tego podmiotu są dosyć wysokie. Dlatego właśnie ta grupa w Polsce jest dosyć liczna. Mali podatnicy, prócz możliwości wyboru sposobu rozliczania się, mogą korzystać z:

  • dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych (do kwoty 50 tys. euro),
  • prowadzenia uproszczonej księgowości.

Mały podatnik może też zrezygnować z comiesięcznego naliczania zaliczek na podatek dochodowy. W zamian za to może zdecydować się na wybór rozliczeń kwartalnych.

Mały podatnik – limity w 2019 roku

Nie wiesz, ile w 2019 roku może zarobić mały podatnik? Limity w ubiegłym roku wynosiły 1 200 000 euro, czyli około 5,1 miliona złotych. W celu ustalenia progu przychodów ze sprzedaży w polskiej walucie stosuje się średni kurs euro, na podstawie przelicznika Narodowego Banku Polskiego. Kurs brany pod uwagę to wartość euro w pierwszym dniu roboczym października poprzedniego roku podatkowego, po zaokrągleniu do kwoty 1000 zł.

W 2019 roku Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić wyższy próg limitu w wysokości 2 milionów euro rocznej wartości sprzedaży dla podatników PIT i CIT. Decyzja ta umożliwi zwiększenie liczby przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać z atrakcyjnych warunków amortyzacji, rozliczeń kwartalnych czy też niższych stawek podatku. Tym samym limit dla małych podatników będzie wynosił tyle samo, co wartość przedstawiona w ustawie o rachunkowości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *