leasing a podatki

Co wchodzi w koszty uzyskania przychodu – leasing a podatki

Leasing jest coraz częściej wybieraną formą użytkowania przedmiotów. W roku 2017 łączna wartość kontraktów wyniosła 67,8 miliarda złotych. Z tego rozwiązania szczególnie chętnie korzystają mikro i małe firmy, dla których jest to bardziej opłacalne od kredytów. Najczęściej leasingowane przedmioty to pojazdy: 43,9% z nich stanowią samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony, 26,7% – transport ciężki. W zależności od form leasingu przedsiębiorca ma inne obowiązki podatkowe. Zobacz, co kryje się pod zagadnieniem „leasing a podatki”.

Jakie są rodzaje leasingu finansowego?

Zastanawiasz się, jakie wydatki związane z leasingiem pojazdu możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorstwa? Jako właściciel firmy masz prawo do kwalifikacji części odsetkowej dotyczącej rat leasingowych od kosztów uzyskania przychodów. Możesz wybrać też opcję wprowadzenia auta do ewidencji środków trwałych.

Problem leasing a podatki zależy też od tego, w jaki sposób amortyzujesz samochód. Można wyróżnić następujące metody amortyzacji:

  1. indywidualna metoda amortyzacji – stosowana w następujących przypadkach:
  • kiedy samochód został uznany za ulepszony (przed wprowadzeniem do ewidencji podatnik musiał ponieść wydatki co najmniej 20% wartości początkowej samochodu),
  • kiedy auto zostało uznane za używane (było użytkowane przez okres co najmniej 6 miesięcy).
  1. liniowa metoda amortyzacji – jest podstawowym sposobem leasingu samochodu osobowego. Jej stawka wynosi 20% w skali roku, a pojazd może być amortyzowany przez 5 lat.

W koszty uzyskania przychodu możesz wliczyć bezpośrednio wydatki obejmujące: drobne naprawy, myjnię czy zakup paliwa do samochodu w leasingu.

Leasing a podatki – co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

W przypadku auta z leasingu do kosztów uzyskania przychodu możesz wpisać:

  • opłaty ustalone w umowie, ponoszone z tytułu użytkowania leasingowanego pojazdu, do których można zaliczyć: opłatę wstępną, prowizje, raty leasingowe, opłaty manipulacyjne,
  • cenę (określoną w ramach umowy leasingowej), po której możesz nabyć przedmiot umowy po zakończeniu jej okresu podstawowego,
  • koszty użytkowania leasingowego przedmiotu (można zaliczyć do tego m.in. paliwo, naprawy i konserwację).

Pamiętaj, że do kosztów uzyskania przychodu nie możesz wliczyć kaucji, która jest zabezpieczeniem przedmiotu umowy i podlega zwrotowi po jej wygaśnięciu.

Kwestię leasing a podatki możesz poruszyć, gdy umowa będzie zawarta na piśmie. Musi mieć nadaną nazwę, być odpłatna i zobowiązująca obie strony. Umowa jest zawsze terminowa i kreuje stosunek prawny o charakterze ciągłym.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *