Załącznik PIT 0 – w jakich sytuacjach musisz go wypełnić?

deklaracja podatek

Wypełniając deklarację podatkowe, możesz skorzystać z przysługujących Ci odliczeń od podatku i dochodu. Musisz przy tym pamiętać o załączeniu niezbędnego dokumentu do Twojego zeznania podatkowego. Załącznik PIT-0 to formularz, który musi trafić do urzędu skarbowego wraz z deklaracją, gdy korzystasz z ulg. Dowiedz się, kiedy musisz go uzupełnić.

Załącznik PIT 0 – ulgi, z których możesz skorzystać

Dokumentem, który umożliwi Ci powiadomienie fiskusa o rozliczanych ulgach, jest załącznik PIT 0. Pamiętaj, że masz obowiązek dołączenia go do Twojego rocznego zeznania. Dzięki temu część ponoszonych przez Ciebie wydatków może zostać Ci zwrócona.

Załącznik PIT 0 obowiązuje osoby, które rozliczają się z urzędem skarbowym przy pomocy: PIT-28, PIT-36 lub PIT-37. W tym przypadku masz możliwość skorzystania z ulg odliczonych od dochodu i ulg odliczonych od podatku.

Na deklaracji podatkowej możesz wykazać odliczenia od dochodu takie jak:

  • ulga rehabilitacyjna,
  • ulga z tytułu wpłat na IKZE,
  • ulga internetowa,
  • darowizny (na cele kultu religijnego, cele charytatywne, krew),
  • wydatki na nabycie nowych technologii,
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Z kolei odliczenia od podatku to:

  • ulga na wyszkolenie uczniów,
  • ulga abolicyjna,
  • ulga prorodzinna (na dziecko),
  • ulga z tytułu umowy aktywizacyjnej.

Pamiętaj, że na składanym przez Ciebie załączniku PIT 0 nie należy umieszczać informacji o odliczeniach z tytułu kosztów uzyskania przychodu czy z tytułu odliczeń na składki zdrowotne. Informacje te powinny się znaleźć na poszczególnych deklaracjach.

Wspólne rozliczenie a załącznik PIT 0

Zastanawiasz się, w jaki sposób możesz uwzględnić ulgi od dochodu i podatku, rozliczając się wspólnie ze swoim małżonkiem? Możesz to zrobić poprzez załącznik PIT 0. Zazwyczaj wystarczy złożyć tylko jeden taki dokument. Wyjątkiem są sytuacje, w których dokonaliście np. więcej niż dwóch darowizn – właśnie wtedy dane nie zmieszczą się na jednym formularzu. W tym wypadku należy skorzystać z kolejnego druku, a dokument musi zostać oznaczony następnym numerem.

W jaki sposób dostarczyć załącznik PIT 0?

Załącznik PIT 0 musi zostać złożony wraz z deklaracją podatkową dostarczoną przez Ciebie. Dokument może zostać oddany w dowolnej formie – tak samo, jak roczne zeznanie. W tym celu możesz wybrać się osobiście do wybranego przez Ciebie urzędu skarbowego, gdzie chcesz się rozliczyć, wysłać go pocztą lub złożyć go przez internet – korzystając z e-deklaracji.

Powinieneś mieć dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z ulg i odliczeń, z których skorzystałeś. W razie kontroli ze strony organów skarbowych musisz okazać je do wglądu.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *