podatek solidarnościowy

Podatek solidarnościowy dla zamożnych – zobacz kogo będzie dotyczył

Zmiany podatkowe następują stosunkowo często.  We wrześniu 2018 roku rząd przyjął projekt ustawy o podatku dla najbogatszych. Podatek solidarnościowy to świadczenie, które będzie obejmowało osoby fizyczne osiągające zarobki powyżej miliona złotych rocznie. Danina może objąć 21 tys. podatników. Sprawdź, ile wyniesie podatek i kto będzie musiał go zapłacić.

Jaki podatek zapłacą najbogatsi?

Nowy podatek obejmie osoby zarabiające ponad milion złotych rocznie. Dotyczyć będzie on wyłącznie osób fizycznych, które będą musiały przekazać państwu 4% od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł, osiągniętych w ubiegłym roku kalendarzowym. Podatek solidarnościowy zapłacą podatnicy, którzy osiągają wpływy w wysokości 87 000 złotych brutto miesięcznie.

Co więcej, Fundusz Solidarnościowy ma być zasilony również przez składki na Fundusz Pracy w wymiarze 0,15% . W konsekwencji poskutkuje to obniżeniem dotychczasowej stawki z 2,45% na 2,30%. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 roku.

Jakie dochody obejmie podatek solidarnościowy?

Podatek solidarnościowy będzie obowiązkowy dla osób o określonych dochodach, które wypełniają PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-40A. To oznacza, że będzie obejmował głównie dochody:

  • z działalności gospodarczej (również tej opodatkowanej liniowo według stawki 19%),
  • ze stosunku pracy i innych źródeł opodatkowanych progresywnie,
  • z niektórych dochodów kapitałowych (nie wliczając w to między innymi odsetek i dywidend).

Warto dodać, że projekt rządowej ustawy wprowadza też zapis na temat zagranicznych spółek kontrolowanych. Ma to zapobiegać przerzucaniu dochodów do przedsiębiorstw, które znajdują się poza granicami kraju. Jeśli ktoś płaci podatki w Polsce i osiąga dochody przez kontrolowany podmiot z siedzibą za granicą (dot. krajów o niższym poziomie opodatkowania niż  ten obowiązujący w Polsce), będzie musiał je wziąć pod uwagę w podstawie opodatkowania.

Dochód podatnika może być pomniejszony o wcześniej zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne. Płatnik musi mieć na uwadze, że kwota odprowadzonej daniny nie może zostać wliczona do kosztów podatkowych.

Podatek solidarnościowy – jak go zapłacić?

Podatek solidarnościowy dotyczący osób o najwyższych dochodach ma wpływać do tego samego urzędu skarbowego, co podatek dochodowy. Jest nim urząd właściwy dla podatnika ze względu na jego miejsce zamieszkania. Warto pamiętać, że danina musi być wpłacona na konto organu skarbowego najpóźniej 30 kwietnia roku następującego po ubiegłym roku podatkowym. Podatek solidarnościowy obejmie po raz pierwszy dochody z roku 2019.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *