Darowizna kościelna

Darowizna kościelna i możliwe ulgi podatkowe – sprawdź, czy Cię to dotyczy

W poprzednim roku podatkowym przeznaczyłeś środki na darowizny dla kościoła? Pamiętaj, że darowizna kościelna może zostać odliczona od podatku. Maksymalna kwota to 6% całkowitej wartości Twojego dochodu. Sprawdź, jak uzyskać ulgę podatkową z tego tytułu.

Cele darowizn kościelnych – podział

Darowizna kościelna może zostać podzielona na dwie podstawowe grupy:

  • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego lub innych Kościołów uprawnionych do korzystania z umów,
  • darowizny na cele kultu religijnego.

Warto wspomnieć o tym, że darowizna nie musi być przekazana wyłącznie w formie pieniężnej. Na cele kultu religijnego może zostać oddana np. ruchomość w formie telewizora.

Darowizna kościelna na cele charytatywno-opiekuńcze – jak mogę ją rozliczyć?

Darowizny na te cele mogą zostać odliczone od dochodu w całości. Dzięki temu podatek może zostać obniżony o sporą sumę. Zobacz, co wchodzi w skład działalności charytatywno-opiekuńczej, na którą możesz przeznaczyć darowiznę.

Jest to m.in.:

  • organizowanie pomocy osobom dotkniętym epidemiami i klęskami żywiołowymi,
  • prowadzenie żłobków, schronisk i burs,
  • organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa,
  • prowadzenie zakładów dla starców, sierot i osób upośledzonych fizycznie i umysłowo.

Rozliczenie wydatków na cele charytatywno-opiekuńcze

Darowizna kościelna na kult religijny może zostać w całości odliczona od dochodu. Musisz jednak pamiętać o tym, że nie może ona przekroczyć 6% rocznych dochodów podatnika. Procent ten dotyczy wszystkich darowizn na cele dobroczynne. Jeśli przekazałeś więcej niż jeden, to musisz pamiętać o zsumowaniu tych kwot.

Przy przekazaniu swojej darowizny oznacz cel jej przeznaczenia. Możesz wskazać go ogólnie jako „darowizna na cele kultu religijnego” lub napisać o konkretnym użyciu środków, np. „darowizna na odnowienie elewacji budynku kościelnego”.

Jakie dokumenty muszę mieć do rozliczenia?

Wydatki na kościół należy rozliczyć na podstawie formularza PIT-O. Powinien on zostać dołączony do deklaracji podatkowej.

Warto zaznaczyć, że w części D musisz napisać informacje takie jak:

  • wartość darowizny,
  • wartość odliczenia,
  • dane identyfikujące obdarowanego w szczególności jego adres i tożsamość.

Do składanego zeznania nie musisz załączać potwierdzeń danych wpłat. Zachowaj je na wypadek wezwania z urzędu skarbowego.

Darowizna kościelna jest zwolniona z opodatkowania tylko wtedy, gdy jej przekazanie zostanie pokwitowane przez osobę kościelną. Będzie to stanowiło dowód. Następnie w ciągu dwóch lat od odebrania kwoty, osoba kościelna musi przygotować sprawozdanie o tym, na co została przeznaczona darowizna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *